3P alebo máme ďalšieho trénera:)

20.11.2011 14:36

Máme pre Vás skvelú správu:) máme v tíme nového absolventa kurzu 3P:)(projekt prvej pomoci)

gratulujeme Peťo a prajeme veľa uspechov:)

 

*Profil absolventa kurzu k projektu 3P = Trénera prvej pomoci M SČK:

Absolvent je schopný vo vhodnej miere reprezentovať svoj Územný spolok, SČK a šíriť jeho dobré meno, je odborne schopný viesť samostatné tréningy prvej pomoci, čím môže využitím rovesníckeho prístupu pomôcť zintenzívniť a rozšíriť prácu s deťmi a mládežou na základných a stredných školách (zdravotná výchova, branné cvičenia, príprava HMZ a DPP M, ...), je spôsobilý organizačne a odborne participovať na súťažiach Hliadok mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých. Tréner prvej pomoci M SČK však nebude kompetentný viesť akreditované kurzy prvej pomoci, resp. akékoľvek školenia vedúce k vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.