Prednáška o poskytovaní prvej pomoci Želmanovce

20.06.2011 19:43

Prednášky sa zúčastnili deti prvého stupňa Základnej školy v Želmanovciach, deti z Materskej školy v Želmanovciach, ich učitelia a rodičia. Deťom priblížila vedomosti a praktické ukážky z prvej pomoci Stanislava Lukáčová, dospelým Mgr. Daniela Macáková. Deti boli krásne, poslušné a hlavne hladné po vedomostiach. Prvá pomoc sa im páčila a pri odchode sa s nami lúčili so slovami.. keď budem veľký, budem záchranár...