Súťaž družstiev prvej pomoci mladých DPP-M Svidník

13.06.2011 19:40

 

     Práve v tento pekný teplý deň sa celé naše družstvo v zložení Stanislava Lukáčová, Filip Schrenk, Štefan Galík, Peter Šťastný, Peter Vasiľ a Dominika Šimoňaková zúčastnilo okresnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Po dlhých tréningoch naša práca priniesla ovocie – získali sme tretie miesto . Súťaž prebiehala na 8 súťažných stanovištiach, preverila vedomostí z histórie ČK a ČP, darcovstva krvi či praktické zručnosti v KPR.

     Chcem sa poďakovať celému tímu za prácu, snaživosť a trpezlivosť, všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali a držali nám palce, všetkým kamarátom, ktorí stáli pri nás a hlavne našej tete Macákovej za veľkú podporu a rady.