PRÁZDNINOVÁ KVAPKA KRVI :)

22.06.2011 20:40

 Pri príležitosti Svetového dňa darcovstva krvi (14. júna 2011) sa aj u nás konal odbertejto vzácnej tekutiny:) 
Snaha pomôcť, solidarita a náklonnosť k humanite nabádajú našich plnoletých gymnazistov  pomôcť iným svojou krvou. Na giraltovskej Poliklinike pod vedením pána profesora Bačkaya, držiteľa niekoľkých Janského plakiet, a nášho Miestneho spolku SČK, na čele s pani Dankou Macákovou,  v spolupráci s mládežou SČK do kresiel zasadli títo naši študenti: Jarmila Vaňková,Adriana Gočová, Dominika Billá, Radka Klimiková.Osobitná vďaka patrí aj nášmu pánu primátorovi Jánovi Rubisovi, ktorý celú túto akciu sám otvoril , svojím darcovstvom:). Veľmi si ceníme aj iných, ktorí aj keď chceli darovať krv, z rôznych dôvodov nemohli.

 V mene každého, komu pomohli, ďakujeme! :)

Zábery z tejto akcie môžte vidieť v našej galérií. Foto: Kvapka krvi