Informácie o nás

 
Miestny spolok SČK začal aktívne pracovať v marci roku 2008. Do svojej činnosti zaradil aj prácu s mládežou – zvlášť gymnazistami. Tí sa počas roka zdokonaľujúi v praktikách poskytovania prvej pomoci, získavaní zručnosti pri záchrane postihnutých v rôznych situáciách, naberajú teoretické vedomosti, ktoré su následnedne ochotní ponúknuť iným

Rovnako Mládež SČK ukazuje deťom v materskej škôlke hravou formou, ako sa majú starať o svoje zdravie a následne pri ochorení ako poskytnúť prvú pomoc sebe či kamarátovi. Tento projek sa nazyva „Evička a deti“.
Darovanie krvi je humánnym skutkom našich občanov, ktorí neváhajú a bezplatne darujú najdrahšiu a nenahraditeľnú tekutinu. Bezplatný odber krvi usporadúvame 3x do roka, ako tematický zameranú  študentskú, Valentínsku alebo prázdninovú kvapku krvi. Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi sa stalo v našom regióne tradíciou a oceňovaní Giraltovskí darcovia získavajú bronzovú, striebornú a zlatú plaketu profesora doktora Jána Jánského.
 SČK spolupracuje s autoškolou v našom meste, kde zabezpečuje výučbu prvej pomoci odborne školenými inštruktormi.
 SČK v našom meste nezabúdame ani na seniorov a prednáškami o poskytovaní prvej pomoci im spríjemnime nejedno poobedie.
  Na územnom sneme SČK v roku 2009 vo Svidníku bola zvolená pani Mgr. Macáková do výboru Územného spolku SČK vo Svidníku.
 

 

História

Ustanovujúca schôdza sa konala 5.Marca 2008 za prítomnosti:

Imreová Lucia, PhDr., Drobňáková Ingrida, Juhová Antónia, Mgr., Juskaničová Erika, Čellárová Iveta, Šimová Mária, Šima Ondrej, Imreová Božena, Macák Stanislav, RNDr., Macáková Daniela, Tkáčová Mária, Sočuvková Viera, Sočuvková Jana, Macák Daniel, Macáková Anna, Jurečková Helena, Janoško Jozef, Macáková Františka

Do svojej činnosti zaradil aj prácu s mládežou – zvlášť gymnazistami.