Mladežnici na rade...

10.05.2011 18:24

10.5.2011- sa vo Svidniku konala rada uzemného spolku Svidník, na ktorej sa zúčastnili traja naši križiaci :Peter Šťastný, Štefan Galik, Filip Schrenk za doprovodu pani  Mgr. Macákovej. Vypočuli si prednášku o zmenách v poskytovaní KPR, spoločne stanovili dátum suťaže družstiev prvej pomoci a taktiež ukázali svoje zručnosti.:)


Fotografie z tejto akcie nájdete v galérii.