Sviečkový pochod 2010

Sviečkový pochod 2010

Prvý december je na celom svete známy ako Svetový deň boja proti AIDS. Ľudstvo bojuje s touto chorobou už vyše 20 rokov, ale žiaľ neúspešne. Liek, ktorý by ju úplne vyliečil neexistuje, preto je dôležitá najmä prevencia.

Mládež Slovenského Červeného kríža každoročne už štrnásť rokov pri tejto príležitosti organizuje kampaň Sviečkový pochod. Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na potrebu boja s touto chorobou a poukázať na to, že to nie je problém jednotlivca, ale celej spoločnosti.

Na Slovensku bol od roku 1985 do 30. júna 2010 vírus HIV diagnostikovaný u 329-tich občanov. V roku 2009 bolo laboratórne potvrdených 45 nových prípadov s vírusom HIV v krvi. Od začiatku monitorovania HIV / AIDS prípadov v Slovenskej republike bolo zaznamenaných spolu 43 úmrtí.

Mládež SČK, pôsobiaca pri Gymnáziu v Giraltovciach, v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Giraltovciach organizovala v tento deň, prvého decembra, Sviečkový pochod po prvýkrát aj v našom meste.

V tento deň ste mohli vidieť kráčať po meste mladých, držiacich horiace červené sviečky, ktoré sú znakom solidarity s ľuďmi postihnutými touto zákernou chorobou. Pochod sa začal o 14, 00 hod. pri budove Gymnázia a ukončený bol pri soche Adama Hlovíka. Tento symbolický pochod sa tradične skončil rozložením sviečok do tvaru stužky, ktorá je medzinárodným symbolom boja proti HIV a AIDS a verejnosť ňou vyjadruje spolupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s HIV/ AIDS.

Prvý ročník tejto kampane v našom meste môžeme považovať za úspešný. Svedčí o tom aj účasť 51 študentov. Veľké poďakovanie preto patrí predsedníčke Miestneho spolku SČK pani Daniele Macákovej a podpredsedníčke Miestneho spolku SČK Lucii Imreovej za ich pomoc a podporu pri organizácii podujatia.

Verím, že tradícia tohto pochodu pretrvá aj v nasledujúcich rokoch a myšlienky boja s touto chorobou sa dostanú čo najďalej. Aj vďaka takýmto akciám môžeme predísť smrti, ktorej sa dá zabrániť iba obyčajnou prevenciou.

Problém HIV a AIDS sa týka každého z nás, a preto sa ho spoločne pokúsme riešiť.

Stanislava Lukáčová

Zdroj:Spravodajca mesta Giraltovce