Naše "krvné" akcie;)

Mládež SČK Giraltovce v spolupráci s Miestnym spokom Giraltovce a Giraltovskou poliklinikou pravidelne počas roka organizuje rôzne odberové akcie.
Medzi tie "naj" patria:

Duklianská kvapka krvi
Valentínska kvapka krvi
Študentská kvapka krvi 
+
Občasné výjazdy:)