Proces darovania krvi

Preukážete sa občianskym preukazom a vašou kartou poistenca a pokiaľ nie ste prvodarca, aj vašou kartou darcu krvi.

 

Vyplníte dotazník pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek, ktorý zahŕňa vaše osobné identifikačné údaje a rôzne dôležité otázky týkajúce vášho zdravia, životného štýlu, rizikových faktorov a vami prekonaných chorôb. Vyplňte ho pravdivo, bez akéhokoľvek zatajenia závažných skutočností, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví darcu (vyvolanie epileptických kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach, atď.), ale aj prípadného príjemcu transfúzneho lieku, ktorého organizmus je väčšinou oslabený.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasleduje vyšetrenie. Počas tohto vyšetrenia sa odoberie vzorka krvi z lakťovej žily (v transfúziologickom zariadení), alebo z prsta (väčšinou v teréne). Z tejto vzorky sa vyšetrí krvný obraz, alebo len hladina hemoglobínu (červeného krvného farbiva).

Zisťuje sa tak, či je jeho hladina dostatočne vysoká na darovanie krvi. Sestra overí tiež vašu krvnú skupinu.

Spolu s vyplneným dotazníkom a výsledkom zo základného vyšetrenia krvi (krvný obraz, krvná skupina a hladiny hemoglobínu) prichádzate k lekárovi, ktorý prejde váš dotazník a overí niektoré otázky týkajúce sa vášho zdravia, životného štýlu a prekonaných chorôb. Všetky tieto informácie sú prísne dôverné a považujú sa za lekárske tajomstvo. Lekár vykoná krátke vyšetrenie, zmeria vám tlak krvi a pulz, prípadne popočúva vaše pľúca a srdce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potom, ako je predodberové vyšetrenie ukončené a v poriadku, môžete v odberovom boxe pristúpiť k odberovému lôžku, kde vám zdravotná sestrička vydezinfikuje oblasť lakťovej jamky dezinfekčným prostriedkom. Následne profesionálne a jednorazovým materiálom doberie krv z lakťovej žily. Sestru vopred upozornite na vašu prípadnú alergiu na dezinfekčné prípravky. Všetky zdravotnícke nástroje a pomôcky používané pred alebo počas odberu krvi sú sterilné a jednorazové a po použití sa vyhadzujú.

Na začiatku odberu pocítite malé bodnutie, ale to trvá iba pár sekúnd, potom nie je dôvod obávať sa žiadnej bolesti. Počas odberu vám bude odobratých približne 450 ml krvi, ktorou sa naplní odberový vak s protizrážavým činidlom približne za 5 až 15 minút. Tento odobratý objem krvi je pre darcu neškodný.

Po odbere sa odporúča zostať ležať na odberovom lôžku aspoň 15 minút. Počas tejto doby sa krv rovnomerne rozdelí (redistribuuje) a vaše telo sa prispôsobuje poklesu objemu krvi po odbere.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po odbere sa presuniete do bufetu, kde sa občerstvíte a zosilniete natoľko, aby ste mohli odísť. Dostanete stravné lístky na zakúpenie občerstvenia.

Po darovaní krvi odporúčame zvýšený príjem tekutín nasledujúcich 24 až 48 hodín, vyhýbať sa zvýšenej telesnej záťaži, zdvíhaniu ťažkých predmetov a ťahovej záťaži na rameno, z ktorého bol robený odber minimálne na 5 hodín. Budúcich 24 hodín jedzte vyváženú stravu. Nepite alkoholické nápoje a podľa možností obmedzte fajčenie. Ihneď po odbere nie je žiaduce viesť motorové vozidlo.

 

 

 Zdroj: https://www.ntssr.sk