Čo robíme

Projekty Mládeže SČK

Chceš pracovať s deťmi? Zapoj sa do projektu Evička a deti. Zaujíma ťa problematika HIV/AIDS? Projekt HIV/AIDS prevencia je pre teba ako stvorený. Chceš vedieť prvú pomoc a dokonca učiť ju aj ďalších? Máme pre teba pripravený Projekt prvej pomoci. Chceš vedieť, ako jednoducho viesť skupinu mladých ľudí a realizovať aktivity, ktoré sú zatiaľ len tvojim nápadom? Radi ťa vyškolíme v projekte pre vedúcich skupín.

Kampane

Sviečkový pochod

Sviečkový pochod organizuje Mládež SČK pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS každoročne 1. decembra ako súčasť globálnej kampane Medzinárodnej Federácie Spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Cieľom je demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS a súvisiacu stigmatizáciu a diskrimináciu zapálenám sviečok na verejnom priestranstve. So Sviečkovým pochodom sa spájajú aj ďalšie aktivity ako rozdávanie červených stužiek, prezervatívov, propagačných materiálov, mediálna kampaň, rovesnícke vzdelávanie, diskusie, výstavy, divadelné predstavenia, koncerty, diskotéky, školské súťaže...

 

Deň boja proti hladu

Každoročne 16. októbra Mládež Slovenského Červeného kríža organizuje verejný predaj chleba a pekárenských výrobkov za symbolický príspevok v rámci kampane Deň boja proti hladu. Musíme si uvedomiť, že hladovanie sa objavuje nielen v krajinách tretieho sveta, ale aj na Slovensku, a to v dôsledku rôznych sociálnych javov. Je dôležité, aby si aj mladý ľudia uvedomili, že potreba vyváženej stravy je pre život každého človeka veľmi dôležitá. Výťažok z kampane je určený sociálne odkázaným obyvateľom na Slovensku, rodinám s deťmi v hmotnej núdzi, dôchodcom a všetkým tým, ktorým takýmto spôsobom pomôžeme zmierniť ich neľahkú situáciu.

Medzinárodná spolupráca

Červený kríž pôsobí v 186 krajinách sveta a takmer v každej krajine pôsobí aj mládež. Aktívni dobrovoľníci majú možnosť počas leta vycetovať do niektorého z letných campov, kde si môžu vymeniť nápady a skúsenosti s prácou s ČK s dobrovoľníkmi z iných krajín, spoznajú inú krajinu a zdokonalia sa v cudzom jazyku.

Lokálne aktivity

Tak ako sú rôznorodí ľudia na Slovensku, tak sú rôznorodé aj ich potreby. Mládež SČK sa snaží pomáhať zraniteľným skupinám ľudí a predovšetkým mladeži. Starostlivosť o starších ľudí, podpora bezpríspevkového darcovstva krvi ale aj zvyšovanie bezpečnosti na cestách, to všetko sú aktivity ktoré taktiež realizujeme

 zdroj: Msck